SPZ-Praha.cz / zařizování nechte na nás

Ztráta osvědčení o registraci vozidla

Ztratili jste osvědčení o registraci vozidla? Neriskujte zbytečné problémy při silničních kontrolách a nechte nás veškeré nezbytné úkony vyřídit za vás.

K vyřízení duplikátu budeme potřebovat následující dokumenty:

  • technický průkaz (TP)
  • u leasingového vozidla – souhlas leasingové společnosti se zápisem změny
  • originální výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo jeho notářsky ověřenou kopii a kopii občanského průkazu majitele živnosti nebo jednatele, který za společnost jedná.
  • soukromá osoba (občan ČR) přiloží kopii občanského průkazu.
  • při zastupování cizího státního příslušníka (soukromé osoby) je nutné doložit kopii cestovního pasu nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Dále požadujeme podepsání plné moci. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Reference