SPZ-Praha.cz / zařizování nechte na nás

Přihlášení vozidla

Čekání na úřadě je časově velmi náročnou záležitostí. Pokud chcete přihlásit své vozidlo a neztrácet přitom svůj drahocenný čas a nervy, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme vyřídit a zajistit veškeré nezbytné úkony na dopravním inspektorátu, které se zápisem v registru souvisí.

V krátké době a za rozumné ceny zajistíme registraci nového vozidla, motocyklu, přívěsu, apod. koupeného u dealera.

K registraci budeme potřebovat následující originální doklady:

  • kupní smlouvu, fakturu
  • leasingovou smlouvu a plnou moc od leasingové společnosti k registraci vozidla, pokud je vozidlo zakoupeno na leasing
  • velký technický průkaz
  • doklad o zákonném pojištění vozidla

U přihlášení firemního vozidla je zapotřebí přiložit originální výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo jeho notářsky ověřenou kopii. Dále kopií občanského průkazu majitele živnosti nebo jednatele, který za společnost jedná.

Pro přihlášení vozidla soukromé osoby (občana ČR) je třeba přiložit kopii občanského průkazu. Při zastupování cizího státního příslušníka (soukromé osoby) je nutné doložit kopii cestovního pasu nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Ke každé registraci požadujeme podepsání plné moci majitelem vozidla.

Reference