SPZ-Praha.cz / zařizování nechte na nás

Převod vozidla

Převod vozidla probíhá nejčastěji jeho koupí nebo případně i jinými způsoby jako je například dědictví. V rámci našich činností zajistíme v krátké době i převod záznamu vlastníka v registru vozidel. Nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi, jen tak jsme schopni plnit Vaše požadavky.
Jakmile budeme mít všechny potřebné dokumenty, navštívíme dopravní inspektorát a vše vyřídíme za vás.

K převod ojetého vozidla budeme potřebovat následující originální doklady:

  • velký a malý technický průkaz
  • doklad o zákonném pojištění vozidla
  • leasingovou smlouvu a plnou moc od leasingové společnosti k převodu vozidla, pokud je vozidlo zakoupeno na leasing
  • doklad o provedení evidenční kontroly na jméno kupujícího
  • plnou moc podepsanou majitelem vozidla

Další potřebné doklady od kupujícího a prodávajícího

  • originální výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo jeho notářsky ověřenou kopii a kopii občanského průkazu majitele živnosti nebo jednatele, který za společnost jedná.
  • soukromá osoba (občan ČR) přiloží kopii občanského průkazu.
  • při zastupování cizího státního příslušníka (soukromé osoby) je nutné doložit kopii cestovního pasu nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Ke každému převozu vozidla požadujeme podepsání plné moci prodávajícím i kupujícím. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Reference