SPZ-Praha.cz / zařizování nechte na nás

Odhlášení vozidla

Odhlášení ojetého vozidla je nutné provést na úřadech řádně a včas. Za nízké ceny a v krátké době pro Vás zajistíme odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla nebo zajistíme trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel. Jakmile budeme mít všechny potřebné dokumenty, navštívíme dopravní inspektorát a vše vyřídíme za vás.

K odhlášení ojetého vozidla na nového vlastníka, provozovatele budeme potřebovat následující originální doklady:

  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz (OTP)
  • leasingovou smlouvu a plnou moc od leasingové společnosti k převodu vozidla, pokud je vozidlo zakoupeno na leasing

Další potřebné doklady od kupujícího a prodávajícího

  • originální výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo jeho notářsky ověřenou kopii a kopii občanského průkazu majitele živnosti nebo jednatele, který za společnost jedná
  • soukromá osoba (občan ČR) přiloží kopii občanského průkazu.
  • při zastupování cizího státního příslušníka (soukromé osoby) je nutné doložit kopii cestovního pasu nebo povolení k pobytu s vyznačením do jakého data a na jaké adrese je povolen přechodný, dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Ke každému odhlášení vozidla požadujeme podepsání plné moci prodávajícím i kupujícím. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Reference