SPZ-Praha.cz / zařizování nechte na nás

Nové řidičské průkazy

Řidičské oprávnění skupiny A s omezením opravňuje k řízení motocyklu do výkonu 25 kW nebo do poměru 0,16 kW/kg s postraním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 4 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 13 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 1 hodina: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Řidičské oprávnění skupiny „An“

Řidičský průkaz skupiny A bez omezení opravňuje k řízení motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo o poměru nad 0,16 kW/kg s postranním vozíkem nebo bez něj.

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

 • věk 21 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel musí být buďto držitel řidičského průkazu skupiny A omezeno do 25 kW a složit tzv. doplňovací zkoušku nebo přímo absolvovat výcvik na motocyklu bez omezení výkonu
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 1. žadatel je již držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 25 kW, teorii nemá povinou
 • 2. žadatel není držitelem řidičského oprávnění skupiny A s omezením do 25 kW
 • rozsah teorie je stejný jako u „A omezeno“

Praxe

 • 1. žadatel je již držitelem řidičského průkazu skupiny A s omezením do 25 kW, v takovém případě se může podrobit výcviku v rozsahu, jaký si dohodne s autoškolou a složí zkoušku z jízdy
 • 2. žadatel není držitelem řidičského průkazu skupiny A s omezením do 25 kW, v tomto případě absolvuje přímo výcvik pro skupinu A bez omezení, výcvik a závěrečná zkouška musí být provedeny na motocyklu o výkonu nad 25 kW ve stejném rozsahu jako u „A omezeno“

Řidičské oprávnění skupiny „B“

Řidičské průkaz skupiny B opravňuje k řízení:

 • motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3.500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
 • traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3.500 kg
 • jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3.500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 2 hodiny: praktická údržba
 • 2 hodiny: autotrenažér
 • 26 hodin: praktická jízda
 • 4 hodiny: praktický výcvik a zdravotnická příprava

Řidičské oprávnění skupiny „C“

motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3.500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 3 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 18 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Řidičské oprávnění skupiny „CE“

jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem); platí i pro skupinu řidičského průkazu B+E a pro skupinu D+E, pokud je řidič držitelem řidičského průkazu skupiny D (v praxi to znamená, že držitel řidičských průkazů skupiny C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E, stejně tak jako držitel řidičského průkazu C+E při rozšíření na D získá D+E)

Podmínky pro udělení řidičského oprávnění:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem řidičského průkazu skupiny C

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Reference